Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ hay Mỹ có tên đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States of America viết tắt là U.S hoặc USA) gồm 50 bang và đặc khu Colombia (tức là thủ đô Washington, D.C.) hợp thành. Quốc gia này nằm...