Ninh Bình

Ninh Bình

Ninh Bình có phía Đông giáp Nam Định, phía Tây giáp Thanh Hóa, phía Nam giáp vịnh Bắc Bộ và phía Bắc giáp Hòa Bình, Hà Nam. Tỉnh này có 3 dạng địa hình chính: đồng bằng ven biển, đồi núi – bán sơn...