Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). Cha ông là một nhà nho (gốc Huế) làm việc dưới thời của Tả quân...