Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo (1228-1300), có tên thật là Trần Quốc Tuấn, là nhà chính trị tài ba của Việt Nam dưới triều nhà Trần. Ông là anh hùng của dân tộc Việt Nam không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn...
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380-1442), quê quán tại Hải Dương, ông còn có hiệu là Ức Trai, là một trong 14 anh hùng dân tộc của Việt Nam. Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều đại nhà Hồ, sau khi có binh biến...