Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ (1753-1792), hay còn được gọi là Quang Trung hoàng đế, là vị vua thứ hai triều Tây Sơn. Ông là một vị tướng xuất sắc trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ cùng với hai người anh em...