Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh lớn thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Nằm trên dải đất miền Trung, phía nam sông Lam, thiên nhiên không mấy ưu đãi, nhưng  Hà Tĩnh lại được coi là vùng đất “địa linh nhân...