Tàu đệm khí

Tàu đệm khí

Tàu đệm khí (Chiếc thảm bay của Aladin) được phát minh bởi nhà khoa học Sir Cockerell người Anh. Từ nhỏ Sir Cockerell đã rất thích tìm hiểu về các loại máy móc. Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt...