Gà hay trứng

Gà có trước hay trứng có trước là câu hỏi được rất nhiều người đưa ra để bàn luận về nguyên nhân và hậu quả trong nhiều ngôn ngữ tạo ra một vòng luẩn quẩn. Theo các triết gia...