Địa chất học

Địa chất (Geology) là nghiên cứu về trái đất (geo có nghĩa là trái đất, và ology có nghĩa là nghiên cứu). Đây là một định nghĩa đơn giản nhất cho một cái gì đó rất phức tạp. Địa chất...

Địa chất môi trường

Hầu hết mọi người khi nghe thấy ai đó đề cập đến địa chất thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí của họ là người nào đó cầm một cái búa đá hay một ai đó...

Địa chất môi tường

Hầu hết mọi người khi nghe thấy ai đó đề cập đến địa chất thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí của họ là người nào đó cầm một cái búa đá hay một ai đó...