Cách tử nhiễu xạ

Ngày đăng: 31/01/2020 Chia sẽ bởi: admin Chuyên mục: Khoa học tự nhiên,Vật lý học Lượt xem: 81 lượt

Cách tử nhiễu xạ là tấm kính được kẻ những vạch song song rất sít nhau (hàng năm vạch trong một milimet) cho phép thu những quang phổ tương tự như phổ tạo ra bởi lăng kính. Tuy nhiên nó tạo ra được nhiều quang phổ trải rộng ra hai bên quang phổ trung tâm.

Cách tử nhiễu xạ

Bài viết liên quan