Bản đồ địa chất

Bản đồ địa chất là một bản đồ phục vụ cho mục đích đặc biệt thể hiện các yếu tố địa chất. Đừng nhầm lẫn chúng với các đặc trưng địa lý như thung lũng, đại dương hay các dãy...

Địa chất môi tường

Hầu hết mọi người khi nghe thấy ai đó đề cập đến địa chất thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí của họ là người nào đó cầm một cái búa đá hay một ai đó...